De Zon
© copyright De Zon 2007 | Disclaimer
home reparatie verkoop inkoop contact meer info
De Zon Antieke Klokken
Disclaimer
Home | Reparatie | Verkoop | Inkoop | Contact | Meer Info

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De Zon Antieke Klokken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van De Zon Antieke Klokken komen.

De Zon Antieke Klokken heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door De Zon Antieke Klokken gecontroleerd of goedgekeurd. De Zon Antieke Klokken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

© De Zon Antieke Klokken 2007. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van De Zon Antieke Klokken worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.